Hotel-hotel Asia Bergengsi di Singapura, RRC dan Malaysia